MARIO FRESH - в синхрон с природата!

НЕКА ДА ВИЖДАМЕ ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ!

Енергийната ефективност е нещо, за което много се говори напоследък. Ние от MARIO FRESH се стремим колкото може повече да сме рационални и екологични. Това важи за всичко, което правим. От една страна сандвичите, които приготвяме да са винаги свежи с високо качество и страхотен уникален вкус. От друга страна се отнасяме с изключителен респект към околната среда и ресурсите на природата, от които зависим всички ние. Именно поради тази причина сме пионери в използването на ергономични и енергоефективни уреди и оборудване в нашите обекти.

От месец август 2012 в нашите обекти MARIO FRESH преминахме изцяло на диодно осветление. Освен по-високата степен на осветеност, която добихме, тази светлина не дразни очите, защото е с постоянна дължина на вълната за разлика от луминисцентното осветление и другите енергоспестяващи източници. Но най-важното си остава намалената многократно консумация на енергия - в полза на природата. За по-добър синхрон и по-чисти продукти!