"Купи+Дари"

Благотворителна кампания на Mario Fresh

От 1-ви юни стартираме благотворителна кампания "КУПИ+ДАРИ САНДВИЧ".

Кампанията е в подкрепа на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Пеньо и Мария Велкови” във В. Търново. Чрез нея всеки клиент, който желае да зарадва дете от дома с вкусен сандвич, може да го направи по много лесен начин - купувайки Вашия сандвич MARIO FRESH, ще можете да ДАРИТЕ същия такъв като заплатите още един. Всеки, дарил сандвич чрез „Mario Fresh”, ще получи талонче „Благо+Даря”, където ще намери името на детето, което ще получи подаръка му.
Специален брояч, поставен на витрината, пък ще отброява всеки благороден жест. Когато бъдат осигурени сандвичи за всички деца в дома, ние ще ги приготвим и занесем заедно с Вашето милосърдие.
Така възпитаниците на „Пеньо и Мария Велкови” ще усетят, че и извън него има хора, които мислят за тях и ги обичат.

Благодарим на всички!