Регистр.
Контакт
Login

ВходRegister

Регистр.

Question

КонтактНачало Габрово Зони/Цени
   ГАБРОВО - НЕ ИЗВЪРШВАМЕ ДОСТАВКИ

Скъпи приятели!

Към настоящият момент извършваме доставки само от обектът ни за град Сливен.


   Квартал / Район Минимална стойност
на поръчката  / лв.
 Стойност на
доставката / лв.
   Център
   Бичкиня
   Борово
   Бакойци
   Дядо Дянко
   Младост
   Радичевец
   Сирмани
   Стойковци
   Тлъчници
   Трендафил
   Търсиите
   Шенини
   Широк център
   Беленци
   Бойката
   Болта

   Велчевци
   Индустриална зона Запад
   Илевци
   Русевци
   Сарани
   Славовци
   Тончевци
   Варчовци
   Войново
   Гачевци
   Златари
   Индустриална зона Север
   Индустриална зона Юг

   Йовчевци
   Киевци
   Кряковци
   Лисец
   Негенци
   Недевци
   Поповци
   Пройновци
   Рачевци
   Хадхицонев мост
   Чехлевци  
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

6.00
9.00
9.00
9.00

9.00
9.00
9.00
9.00

9.00
9.00
9.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

2,30
3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80

3,80
  Цените са с вкл. ДДС. Запазваме си правото за промяна на условията на доставка и посочените цени.
Актуално
Меню
Доставка
Магазини
ул. Априловска 8
тел.0894 04 2222 0894 04 2222
ул. Христо Ботев 2
тел.0894 94 2200 0894 94 2200
 
бул. Цар Освободител No 3
тел. 0893 98 8686
За нас